Interpretariat la notar

Interpretariat la Notar

Interpretariatul la notar este un serviciu folosit pentru documentele notariale care au legatură cu cetațenii străini iar interpretul traduce clientului documentația întocmită de către notar și certifică totodată în prezența notarului faptul că informațiile au fost înțelese de către client și este de acord cu ele, în scopul certificării actului.

 Interpretariatul este ăn esență tot o traducere însă deosebirea este că traducerea este  în formă scrisă iar interpretariatul este sub formă orală, oferind clientului posibilitatea de a se exprima liber iar interpretul transmite mesajul tradus în limba de interes pentru client, așa încât parțile implicate în întocmirea și certificarea documentului pentru care este necesar interpretariatul, să aibă același mesaj, clar și bine înțeles.

Interpretariatul presupune un efort mai mare de receptivitate și cunoștințe lingvistice vaste din partea interpretului, pentru a putea traduce cu promptitudine și claritate mesajul transmis de către părți. Traducătorul autorizat indeplinește și rolul de interpret și cu cât experiența acestuia este mai vastă, cu atât succesul în serviciul de interpretariat devine un succes garantat.