Procuri

Apostilă

Supralegalizare

Procuri

Procuri

Efectuăm pentru dumneavoastră traduceri autorizate și legalizate ale procurilor notariale, în și din majoritatea limbilor de circulație internațională. Vă oferim consultare în ceea ce privește valabilitatea procurilor în România, fiind permanent în legătură cu Notarul public pentru certificarea și indrumarea în privința valabilității procurilor.

Vă punem la dispoziție atât serviciul de traducere a procurilor cât și de interpretariat în asistarea și îndrumarea dumneavoastră la Notarul public, în scopul autentificării procurii dumneavoastră.